STRONA GŁÓWNA

HokoEx® jest preparatem larwobójczym do stosowania na obornik, ściółkę oraz gnojowicę. Hamuje rozwój larw zanim się przekształcą w dorosłe osobniki. Znakomity efekt uzyskuje się przy jednoczesnym zastosowaniu preparatów na dorosłe osobniki. Działa przez okres 6-ciu tygodni. Preparat HokoEx® jest łatwy w zastosowaniu, produkt można stosować w formie suchej jak również w formie do polewania i opryskiwania powierzchni. Przed użyciem HokoEx® należy zidentyfikować miejsca rozmnażania się much, a następnie użyć produkt na całej powierzchni występującego problemu.

      Od wiosny do jesieni w oborach, chlewniach oraz budynkach inwentarskich pojawia się co roku ten sam problem, z którym borykają się wszyscy hodowcy. Muchy to norma, wszędzie tam gdzie są zwierzęta, obornik czy gnojowica, są i muchy. A może istnieje jakaś skuteczna metoda walki z inwazją much?Muchy to aż tak poważne zagrożenie?Muchy zawsze towarzyszyły zwierzętom gospodarskim. Stanowią ogromny problem w większości ferm. W budynku inwentarskim panują idealne warunki środowiska do rozwoju larw – jest wilgotno, ciepło i jest mnóstwo pożywienia, dzięki czemu muchy bezkarnie namnażają się i niepokoją nasze zwierzęta.Muchy potrafią się przemieszczad podczas doby na odległośd nawet 10 km. Roznoszą choroby grzybicze, bakteryjne i wirusowe pomiędzy osobnikami w jednym stadzie, ale również pomiędzy gospodarstwami. Są jednym z głównych czynników sprzyjających rozwojowi epidemii mastitis w stadach bydła mlecznego.Bydło przebywające w oborze pełnej much jest narażone na ciągły stres i niemożnośd spokojnego odpoczynku oraz pobierania paszy. Zaburzony zostaje dobrostan bydła, co za tym idzie obniża się ich produkcyjnośd, ale jednocześnie znacznie obniża się jakośd produktów pochodzących od zwierząt – mięsa i mleka.Udowodniono, iż bydło przebywające w stresujących warunkach odkłada gorszej jakości mięso, ze względu na ciągłą produkcję hormonów stresu. Podobnie jest z mlekiem. Dodatkowo mleko produkowane przez krowy jest gorszej jakości higienicznej i zmniejsza się jego przydatnośd do przetworzenia.

HokoEX - informacje o produkcie

Sposób użycia

HOKO Ex