STRONA GŁÓWNA

Skuteczność stosowania larwicydu HokoEx w kontroli infestacji much

 

Efektywna kontrola much polega na systemowym użyciu produktu zwalczającego larwy much jak i produktu zwalczającego formy dorosłe.

Tylko takie rozwiązania gwarantują efektywną kontrolę populacji much i obniżenie ilości osobników w obiektach inwentarskich.

 

Poniższy wykres przedstawia wpływ produktu Hoko ex

na ilość much przy wczesnym oraz późnym zastosowaniu produktu larwobójczego.